8th International Congress of Coaching Psychology

8th International Congress of Coaching Psychology 2018

Konference: Profession: Modstandskraft, mentalisering og andre perspektiver på selvet – organisation, system, individ

Profession, modstandskraft, mentalisering og perspektiver på multiple selver vil dagen igennem blive udforsket og fremstillet af førende forskere og praktikere med et mangesidet og komplekst perspektiv på konferencens overordnede tema.

Psykologens arbejde med organisation, system, individ og sig selv vil være omdrejningspunktet for dette års konference.

Konferencen stiller en række spørgsmål: søger dialog, forståelse, replik og duplik. Kan eller hvordan kan mentalisering danne udgangspunkt for organisationspsykologisk intervention? Hvordan kan vi udvikle system, gruppe og individ gennem relationsarbejde? Vi har alle begrænsninger i forhold til hvordan vi forstår verden og os selv, men bliver udsigten gennem ”briller” med multiple selver en hindring eller en mulighed i professionsudøvelsen? Stress og udbrændthed bidrager på ingen måde til psykologens sundhed og det gode liv, men alligevel forsøger mange at tackle presset i stedet for at fokusere på hvordan modstandskraft kan udvikles til gavn både for vores klienter og for os selv. Endelig skitseres tilstanden for den psykoterapeutiske profession i Danmark. Herunder hvem udøver psykoterapi, under hvilke rammer, er de godt (nok) uddannet og hvordan kan professionen vedligeholdes gennem f.eks. egenterapi og supervision.

Tid

Fredag 14. september 2018 kl. 9.00-15.30.

Sted

Auditoriet 1.104, Kroghstræde 3, Aalborg Universitet, Aalborg.

Tilmelding

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig.

8th International Congress of Coaching Psychology
PowerPoint presentations

Sponsorer

Aalborg Universitet: Institut for Kommunikation og Psykologi, Studienævnet for Psykologi, Dansk Psykolog Forening (DP*SEBC) og Center for Kvalitative Studier (QS).