Srikant Sarangi udnævnt til adjungeret professor

Srikant Sarangi udnævnt til adjungeret professor

Srikant Sarangi, der siden 2013 har været professor i sundhedskommunikation på Institut for Kommunikation og Psykologi, er udnævnt til adjungeret professor på Aalborg Universitet. Sarangi er en internationalt anerkendt forsker og underviser og fremstår endvidere i kraft af sin enestående forskning udført i samarbejde med praktikere som et excellent eksempel på AAU’s strategi om viden for verden.

Last modified: 14.07.2021

Srikant Sarangis forskning bidrager til at forandre og udvikle organisatoriske og professionelle praksisser. De seneste år har Srikant Sarangi især beskæftiget sig med sundhedskommunikation, altså den kommunikation, der udspiller sig på sygehuse, i lægepraksisser og i andre organisationer, der har sundhedsydelser som deres kerneopgave, eller hvor sundhed, sygdom, behandling eller forebyggelse tematiseres.

Srikant Sarangis forskningsinteresser spænder dog bredere og omfatter emner som:

  1. institutionel og professionel diskurs f.eks. ifht. sundhed, social velfærd, bureaukrati eller uddannelse,
  2. livskvalitet og risikokommunikation inden for genetisk rådgivning, HIV/AIDS, telemedicin, almen praksis og palliativ pleje,
  3. sprog og identitet i det offentlige liv og
  4. interkulturel pragmatik, herunder racisme og etnicitet i multikulturelle samfund.

Dertil kommer Srikant Sarangis fremtrædende position som international tidsskriftredaktør og
konsulent, som han opretholder sideløbende med forskellige forsknings- og gæsteprofessorater. Samtidig har han både arrangeret adskillige internationale COMET (Communication, Medicine and Ethics) konferencer og ph.d.-kurser

Srikant Sarangi, der har en tværfaglig baggrund i engelsk sprog, engelsk og amerikansk litteratur samt engelskundervisning og lingvistik, har en omfattende viden inden for anvendt lingvistik, især inden for professionel praksis, og en langvarig erfaring med tværfagligt samarbejde, både med akademikere og praktikere.

Srikant Sarangi er en særdeles talentfuld forsker, og har udviklet metoder inden for professionel kommunikation (især sundhedskommunikation), diskursstudier og kvalitative undersøgelsesmetoder, herunder forskningsetik. Således tilbyder han en rig, tværfaglig metodisk værktøjskasse til undersøgelse af nogle af de centrale spørgsmål i kommunikationsstudier.

Srikant Sarangis forskning er et glimrende eksempel på AAU's ambitioner om at være et universitet med ”viden for verden” i kraft af hans enestående forskning udført i samarbejde med praktikere.

I anledning af sin tiltrædelse som adjungeret professor afholdes tiltrædelsesforelæsning med titlen: Communicative contingencies and the interplay of expertise and ethics in medical/healthcare decision making.