Ph.d.-studerende ruster sig til at formidle deres forskning til et bredere publikum

Ph.d.-studerende ruster sig til at formidle deres forskning til et bredere publikum

Trine Stokbro Vesteghem og Cecilie Marie Thøgersen, der begge er ph.d.-studerende på Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet, har netop gennemført et ph.d-modul i forskningsformidling. På kurset arbejdede de med at lægge strategi for formidling af deres forskning og styrkede deres kompetencer i at formidle til ikke-akademiske miljøer.

Last modified: 07.01.2022

Tekst: Susanne Togeby. Foto (privat): Cecilie Marie Thøgersen (til venstre) og Trine Stokbro Vesteghem ønsker, at deres forskning skal være anvendelig og tilgængelig for de borgere og aktører, den drejer sig om.

 

Som ung forsker med næsen dybt begravet i et videnskabeligt emne kan det være svært at vide, hvordan man når ud til en bredere målgruppe end de nærmeste kolleger og fagfæller. De to ph.d.-studerende Cecilie Marie Thøgersen og Trine Stokbro Vesteghem meldte sig derfor til et kursus i forskningsformidling for ph.d.-studerende, der skulle give indsigt i, hvad det er forlæggere, journalister, tv-seere, læsere og lyttere efterspørger.

Kurset omfattede emner som skriftlige genrer, sproglige virkemidler og mundtlig og visuel forskningsformidling, og som en del af kurset udarbejdede deltagerne et stykke praktisk formidling, hvor de vinklede og formidlede indholdet af deres ph.d.-projektet til eksterne interessenter. Cecilie Marie Thøgersen siger:

- Overordnet set synes jeg, at kurset hjalp mig til at blive mere bevidst om, hvilken strategi jeg gerne vil have for min forskningsformidling. Jeg blev også mere bevidst om, hvilken type formidler jeg er som forsker og person. På kurset skrev jeg en kronik med udgangspunkt i min forskning, som jeg håber at kunne få udgivet.

Trine Stokbro Vesteghems forventning til kurset var at blive introduceret til forskellige kommunikationsformer og teknikker inden for forskningsformidling. Hun siger:

- Gennem kurset fik jeg mere indsigt i universitetsloven, og hvordan min forskning kan gøres tilgængelig, så jeg når ud til andre end blot mine vejledere og nærmeste universitetsfæller. Det var spændende at afprøve at skrive en kronik til den almene befolkning, hvor vi på universitetet er vant til at skrive akademisk.

Forskningen skal ud og bruges i praksis

For både Cecilie og Trine bunder interessen for at styrke forskningsformidlingen i et ønske om, at forskningen skal være anvendelig i praksis. Cecilie Marie Thøgersen siger:

- Det er vigtigt for mig at kunne formidle min forskning til de mennesker forskningen handler om. Samtidig er det vigtigt at kunne formidle viden, sådan at den bliver anvendelig i et samfundsmæssigt perspektiv. Jeg ønsker, at min forskning kan bidrage til at udvikle praksis, og for at det skal være muligt, skal jeg også kunne formidle til et bredt publikum.

Trine Stokbro Vesteghem fortæller, at hun bestræber sig på, at hendes forskning sker i samarbejde med praksis, og at den er anvendelig i praksis, så den får betydning for de borgere og aktører, den drejer sig om. Og så tilføjer hun:

- En vigtig pointe, jeg har taget med mig fra kurset, er, at humanistisk forskning legitimeres af formidling, og også derfor er det vigtigt, at nå bredt ud i samfundet med forskningen.

Læs mere om kurset ”Forskningsformidling – ph.d.-kursus

Om forskerne

Cecilie Marie Thøgersen arbejder med implementering og evaluering af psykologisk rehabilitering, med fokus på helhedsorienteret rehabilitering i forbindelse med sygdom. Hun er blandt andet aktuel med en publikation i Nordiske Udkast om miskendt sorg hos partnere til personer med erhvervet hjerneskade.

Trine Stokbro Vesteghem arbejder med arbejdsrehabilitering og mental sundhed for borgere med erhvervet hjerneskade. Der er fokus på hvilke indsatser, der anvendes til at få borgerne tilbage i arbejde eller anden meningsfuld beskæftigelse. Hun ser nærmere på rekonstruktion af identitet og narrativer ud fra en biopsykosocial tilgang.

Begge forskere er tilknyttet CeDAPS, Center for Developmental & Applied Psychological Science, og har Chalotte Glintborg, lektor i rehabiliteringspsykologi, som ph.d.-vejleder.