Nyt forskningsprojekt skal bygge bro mellem forskning og praksis

Nyt forskningsprojekt skal bygge bro mellem forskning og praksis

I forskningsprojektet 'Styrket Evidensbaseret Arbejdsmiljøpraksis' skal professor David Budtz Pedersen fra Aalborg Universitet undersøge, hvordan man bedst muligt kan omsætte viden fra forskning til et godt arbejdsmiljø.

Last modified: 21.02.2022

Professor David Budtz Pedersen har indgået samarbejde med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om at styrke oversættelsen af forskning til praksis.

David Budtz Pedersen skal bidrage til et nyt forskningsprojekt der vil undersøge, hvordan man bedst muligt kan omsætte viden fra forskning til et godt arbejdsmiljø. Forskningsprojektet 'Styrket Evidensbaseret Arbejdsmiljøpraksis' (SEAP) er etableret af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og gennemføres i samarbejde med Ulrik Gensby (TeamArbejdsliv) med støtte fra Arbejdsmiljøforskningsfonden og Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FiU).

Gennem en række kapacitetsopbyggende workshops vil virksomheder, arbejdsmiljørådgivere og forskere sætte sig sammen for at indkredse vidensbehov og mulige løsninger, og finde veje til at omsætte viden til forebyggelse i praksis. Projektets aktiviteter gennemføres med hjælp fra BFA Industri og Godt arbejdsmiljø - BFA Velfærd og Offentlig Administration.

I projektet knyttes ph.d.-studerende Peter Aske Wolf Svendsen til Aalborg Universitet, hvor han skal indgå i Humanomics Research Centre, der udforsker udvekslingen og oversættelsen af viden til praksis og policy.

Se David Budtz Pedersens AAU-profil