Cover The Danish Eco-System of Science for Policy

AAU-forskere kortlægger brugen af ekspertviden i politiske beslutningsprocesser

David Budtz Pedersen og Rolf Hvidtfeldt fra Aalborg Universitet har udarbejdet en kortlægning og et diskussionsoplæg om brugen af videnskabelig ekspertviden blandt danske ministerier og styrelser. Rapporten er udarbejdet for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd.

Last modified: 23.04.2021

Læs rapporten: "The Danish Eco-System of Science for Policy"

Rapporten kortlægger for første gang det danske økosystem for videnskabelig rådgivning og gennemgår mere end 15 mekanismer for overførsel og udveksling af viden mellem forskere og beslutningstagere: herunder sektorforskning, myndighedsbetjening, råd, nævn, udvalg, kommissioner, tænketanke og andre.   

Rapporten blev offentliggjort på et seminar med Europa-Komissionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet d. 22. april 2021, “Science for policymaking in Denmark”, hvor David Budtz Pedersen holdt oplæg. 

Mere om forskerne bag rapporten:

David Budtz Pedersen

Rolf Hvidtfeldt