Frederik Stjernfelt og co. vinder prisen for årets historiske forskningsresultat med

Frederik Stjernfelt og co. vinder prisen for årets historiske forskningsresultat med "Grov konfækt"

Årets historiske forskningsresultat tildeles for den mest innovative eller tungtvejende faghistoriske publikation. Henrik Horstbøll, Ulrik Langen & Frederik Stjernfelt har i år vundet prisen for deres bog: "Grov konfækt. Tre vilde år med trykkefrihed 1770-73". Prisen blev overrakt ved en højtidelig ceremoni på La Glace d. 21. maj 2021.

Last modified: 25.05.2021

Foto: Den danske historiske Forening. På billedet ses Frederik Stjernfelt og Ulrik Langen ved prisuddelingen.

I følge juryen er prisen denne gang gået til en udgivelse, der på alle måder kan betegnes som et storværk. Ikke alene hvad angår omfang, udstyr og skrivestil, men også – og i denne sammenhæng i særdeleshed – rent indholdsmæssigt. I movitationen hedder det endvidere:

"Der er tale om en af de vigtigste udgivelser om 1700-tallets historie i mange år, og værket vil blive stående som et uomgængeligt referenceværk om de tre formative år i ytringsfrihedens danmarkshistorie, 1770-1773, hvor censuren blev ophævet og den totale ytringsfrihed rådede og gav anledning til en eksplosion af trykte skrifter, især i København. Det er en fortælling, som ikke bare er interessant i sin egen ret, men som samtidig trækker tråde helt frem til i dag, hvor fænomenet finder sin parallel i nutidens sociale medier, og hvor nogle af de samme reaktionsmønstre genlyder i nutiden mediedebatter.

Eksistensen af de mange trykkefrihedsskrifter var ganske vist kendt i forvejen, men de har kun været yderst sporadisk anvendt og oftest affejet af historikere og litterater som underlødige og uværdige til en egentlig udforskning af deres tilblivelse, indhold, kontekst og virkningshistorie. I Grov Konfækt er det således første gang skrifterne behandles under ét. Forfatterne afdækker, med stor indsigt og grundighed, hvordan skrifterne satte afgørende vigtige sociale, politiske og moralske sager til debat, ofte heftig og grovkornet debat, de placerer debatterne i deres rette historiske sammenhæng og præsenterer læseren for en ny personkreds af glemte og fortrængte forfattere – og for en mangfoldighed af fascinerende ny viden om tiden, de politiske magtkampe og om livet i København, ikke mindst i sociale lag som ellers ikke kommer til orde. Der er tale om en på alle måder imponerende forskningsindsats, der på fornem vis kompletteres af en digital kildeudgivelse."

Læs mere her