AAU logo
Virkelighedsnær kognitiv træning virker bedst

Virkelighedsnær kognitiv træning virker bedst

Forskere fra Aalborg Universitet har undersøgt computerbaseret kognitiv træning af raske og hjerneskadede patienter. Konklusionen er, at rehabilitering fremover skal fokusere på at øve virkelighedsnære færdigheder i stedet for at forbedre kognition generelt.

Last modified: 09.03.2016

Kognitiv træning går ud på at forbedre vores generelle intellektuelle evner. To forskere fra  Centre for Cognitive Neuroscience på Aalborg Universitet, Jonas Kristoffer Lindeløv og Jonas Olsen Dall, har for første gang sammenlignet computerbaseret kognitiv træning hos både hjerneskadede patienter og raske. Hidtil har forskningen med de to grupper foregået isoleret, men i disse forsøg har forskerne udsat begge grupper for samme træning, for at kunne sammenligne dem direkte. Det skete i et 4-armet randomiseret aktivt kontrolleret studie.

Forskerne så, at de raske deltagere forbedrede sig langt mere af træningen end patienterne, men at træningen i sig selv ikke medførte en forbedring på utrænede opgaver. Her blev der blev taget højde for fejlkilder som placeboeffekter, hawthorne-effekter mm.

Forskerne konkluderer, at computerbaseret træning kun medfører specifikke effekter på det, der bliver trænet, hvilket gælder både for raske og patienter. Derfor anbefaler forskerne, at computerbaseret rehabilitering fremover skal fokusere på at øve virkelighedsnære færdigheder i stedet for det mere ambitiøse projekt om at forbedre kognition generelt.

Forskningsresultaterne er publiceret i artiklen Training and transfer effects of N-back training for brain-injured and healthy subjects i tidsskriftet Neuropsychological Rehabilitation.

For yderligere information kontakt

Jonas Kristoffer Lindeløv, Mobil: 4033 1097, e-mail jonas@id.aau.dk