AAU logo
Millionbevilling til forskning i synæstesi

Millionbevilling til forskning i synæstesi

Thomas Alrik Sørensen har modtaget knap 6,4 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd til at forske i, hvorfor nogle mennesker har en markant anderledes sanseoplevelse end andre – også kaldet synæstesi.

Last modified: 18.07.2016

Det anslås at omkring fire pct. af danskerne har en markant anderledes sanseoplevelse af verden end hovedparten af befolkningen. Det kaldes synæstesi. For dem udløser en påvirkning af én sans som fx hørelsen automatisk et sanseindtryk i en anden modalitet som fx synet. Det betyder, at nogle mennesker ser farver, når de hører musik, eller de oplever, at tal eller bogstaver har bestemte farver. Endnu ved ingen dog, hvordan eller hvorfor synæstesi opstår, men det vil et helt nyt treårigt projekt, som Det Frie Forskningsråd – Kultur og Kommunikation netop har bevilget 6.355.713 kr. til, undersøge.

- Forskningsprojektet deles op i fire delprojekter, hvor vi i de to første projekter kigger på, hvordan man bearbejder information fra omgivelserne, når man har synæstesi, og hvor tidligt i den sensoriske bearbejdning, de synæstetiske effekter træder i kraft. I projekt tre undersøger vi, hvordan erfaring og læring påvirker synæstesi, i hvor høj grad synæstesi ligner de associationer, vi gør, når vi danner viden om verden, og om synæstesi kan aflæres fx gennem træning. I det sidste projekt vil vi fokusere på, hvordan synæstesi udfolder sig i hjernen gennem adfærdsmæssige studier kombineret med avancerede billeddannelsesteknikker, forklarer lektor Thomas Alrik Sørensen fra Institut for Kommunikation, som er projektleder på det kommende synæstesi-projekt. Ud over ham involverer projektet også forskere fra to islandske universiteter, forskere fra Aarhus Universitet samt en forsker fra Glostrup Hospital. Derudover lægger forskningsprojektet op til samarbejde med forskere i både USA, England, Kina og Japan.

FAKTA:

- Synæstesi er et almindeligt fænomen, der forekommer i dele af normalbefolkningen

- Knap fire pct. af danskerne anslås at have synæstesi

- DFF- Kultur og Kommunikation har bevilget 6.355.713 kr. til forskningsprojektet ”Synaesthesia – the Roles of Association Learning and of Differential Brain Development”

- Det skal løbe til og med sommeren 2019.

Læs mere om forskningsprojektet Synaesthesia – the Roles of Association Learning and of Differential Brain Development

Eller besøg projekthjemmesiden