AAU logo
Hypnose skal hjælpe flere i arbejde efter en hjerneskade

Hypnose skal hjælpe flere i arbejde efter en hjerneskade

Adjunkt Jonas Lindeløv fra Institut for Kommunikation har modtaget knap en mio. kr. fra Tryg Fonden til et nyt forskningsprojekt. Her vil han undersøge, om hypnose øger muligheden for, at mennesker med en erhvervet hjerneskade kan vende tilbage til arbejdsmarkedet. Det toårige forskningsprojekt gennemføres i samarbejde med Jobkompagniet Silkeborg og Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

Last modified: 20.02.2017

120 mennesker med erhvervet hjerneskade og hjernepåvirkning skal de kommende to år modtage hypnose. Det sker som led i et helt nyt forskningsprojekt, som Tryg Fonden har støttet med knap en mio. kr. Bag projektet står Jonas Lindeløv, der er adjunkt i kognitiv neurovidenskab og neuropsykologi ved Institut for Kommunikation, sammen med kollegaer fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

- Vi forventer at se en forbedring i arbejdsevne og hverdagsfunktionsevne, hvilket vil øge livskvaliteten hos borgerne og de pårørende. De potentielle samfundsmæssige implikationer er også store, da erhvervet hjerneskade udgør den anden- og tredjestørste sundhedsrelaterede udgift på verdensplan, og vores hypnoseintervention lader til at være særdeles omkostningseffektiv. Hvis resultaterne er positive, inviterer de derudover til at genoverveje nogle fundamentale antagelser i neuropsykologien, siger Jonas Lindeløv, som er leder af det nye projekt.

Hypnose testes i Silkeborg Kommune

Projektet bygger videre på de opsigtsvækkende resultater af et studie, Jonas Lindeløv og to kollegaer på Aarhus Universitet for nylig har offentliggjort i det anerkendte, videnskabelige tidsskrift Brain. De viser bl.a., at hypnose kan forbedre arbejdshukommelsen, og antyder, at der kan være et stort potentiale i en skadet hjerne. Ud over at udbygge forskningen har forskerne denne gang også valgt at indgå i et samarbejde med Jobkompagniet Silkeborg, så effekten af hypnose kan testes i den dagligdag, borgerne har. Målet er, at det kan give nogle værdifulde erfaringer i forhold til en fremtidig implementering af hypnose i tilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade i hele landet.

- Vi er glade for at indgå i dette samarbejde, som bringer os på forkant med den nyeste forskning. Når vi indgår i et forskningsprojekt, giver det os mulighed for at få en grundigere evaluering af effekten, end det ellers ville være muligt. Vi forventer, at hypnose fremover bliver en værdifuld del af vores arbejdsrettede tilbud, fortæller Jens Laurids Jensen, der er centerchef for Jobkompagniet Silkeborg.

Fakta:

 - Tryg Fonden har støttet projektet med 999.521 kr.
- Projektet omfatter 60 borgere med hjerneskade og 60 borgere med hjernepåvirkning, som er i et jobrettet tilbud hos Jobkompagniet Silkeborg eller tidligere har været det.
- Bag artiklen i det videnskabelige tidsskrift for hjerneforskning, Brain, står adjunkt Jonas Kristoffer Lindeløv fra AAU samt videnskabelig assistent og hypnotisør Rikke Overgaard og professor Morten Overgaard fra Aarhus Universitet.

For yderligere information kontakt:

Jonas Lindeløv på jonas@hum.aau.dk eller tlf.: 40 33 10 97.
Pressemedarbejder Susanne H. Knudsen på tlf.: 29 60 98 72.

Læs mere om Jonas Lindeløv