AAU logo
6.25 millioner til projekt om bevidsthedens kognitive funktion

6.25 millioner til projekt om bevidsthedens kognitive funktion

Morten Storm Overgaard modtager 6.254.816 fra Det Frie Forskningsråd til forskning i, hvilken psykologisk rolle bevidsthed spiller i en persons liv. Projektets titel er: Phenomenal Consciousness and Cognitive Motor Control.

Last modified: 03.07.2012

Morten Storm OvergaardMorten Storm Overgaard modtager 6.254.816 fra Det Frie Forskningsråd til forskning i, hvilken psykologisk rolle bevidsthed spiller i en persons liv. Projektets titel er: Phenomenal Consciousness and Cognitive Motor Control.

Blandt forskere indenfor psykologi og hjernevidenskab hersker der ikke konsensus om hvordan man bestemmer bevidsthedens kognitive funktion. En række kognitive modeller levner ikke plads til at give bevidstheden en reel funktion, og når frem til konklusionen, at hjernen kan fungere helt uden bevidsthed. Vi er tvivlende overfor disse konklusioner og vil i dette projekt undersøge bevidsthedens kognitive funktion i kontrollen af mentale processer og handlinger.

I del 1 vil vi undersøge bevidste oplevelser af en række bevægelser, fra den kontrollerede handling til tvungne refleks, mht. hvilke spor de efterlader sig i hjernen. Ydermere vil vi fokusere på at skabe korrespondance mellem subjektive og objektive mål for, hvor kontrolleret en given adfærd er.

Del 2 har til formål at bruge disse mål i en undersøgelse bevidsthedens kausale rolle i kontrol af handlinger. I en række forsøg, ønsker vi at manipulere forsøgspersoners subjektive oplevelse, både reel og illusorisk, af motorisk kontrol med det formål at belyse bevidsthedens funktionelle rolle i motorkognition.

Del 3 bygger videre ved en teoretisk analyse af præmisser og implikationer for kognitive og non-kognitive modeller for bevidsthed, herunder hvorvidt enhver brug af subjektive rapporter forudsætter en kognitiv opfattelse af bevidsthed.

Se også artiklen ”Forskere i kamp om den frie vilje" i Information 9. november 2012

Om Morten Storm Overgaard>>