AAU logo

Psykodynamisk psykoterapi og psykodynamisk coaching: Forskelle, ligheder og skilleveje

Psykodynamisk psykoterapi og psykodynamisk coaching: Forskelle, ligheder og skilleveje

by psychologist Helle Anholm, MPO

Forelæsningen redegører for, hvordan det kan være meningsfuldt at forene psykodynamisk  teori og coaching.  Hovedfokus er den individuelle psykodynamiske coaching: Teori og metode samt fokus, når psykodynamisk coaching praktiseres, herunder anvendelsen af mulige interventioner som f.eks. rolle-analyse. Forelæsningen inddrager endvidere psykodynamisk teori om ledelse, grupper og organisationer, samt casefremstilling. Endelig belyser forelæsningen hvad psykodynamisk coaching og psykoanalytisk psykoterapi har til fælles og hvad der adskiller disse to tilgange.

Litteratur

Allcorn, S. (2006):  Psychoanalytically  Informed Executive Coaching”. In Stober, D.R., Grant, A. M (2006): ”Evidencebased coaching Handbook”. John Wiley & Sons, New Jersey. pp. 129 - 149

Beck, U.C. (2009): ”Psykodynamisk coaching – fokus og dybde.” København: Hans Reitzels Forlag. pp. 13 – 62.

Gullestad S. & Killingmo B. (2005): ”Underteksten. Psykoanalytisk terapi i praksis”. Akademisk forlag, København, pp. 83 – 119.

Long, S. (2006): ”Drawing from Role Biography in Organizational Role Analysis”. In Newton, J., Long, S., Sievers, B. ” Coaching in Depth: The organizational Role Analysis Approach”.  pp. 127 – 144.

McWilliams, N. (2004): ”Pscyhoanalytic Psychotherapy: A practioner’s guide”. The Guildford Press, NY. pp. 27 – 45.

Visholm, S. (2011): Ledelse i den postmoderne organisation - fra roller i struktur til personer i relationer. In.: Heinskou, T. & Visholm, S. (Eds.): ”Psykodynamisk organisationspsykologi, Bind II. På mere arbejde under overfladerne.” København: Hans Reitzels Forlag. P. 216-245.

Helle Anholm

Helle Anholm er privatpraktiserende psykolog og erhvervspsykolog i København (MPO, RUC). www.helleanholm.dk

Conference: Psychotherapy, coaching psychology, and coaching: Boundaries and distinctions