AAU logo

Integrativ Gestalt Praksis – en ramme for forståelse af forholdet mellem terapi og coaching

Integrativ Gestalt Praksis – en ramme for forståelse af forholdet mellem terapi og coaching

v. specialist i psykoterapi, psykolog Mikael Sonne, Center for Integrativ Gestalt Praksis.

Forelæsningen vil præsentere gestalttilgangens teoretiske og praktiske grundstruktur. Der vil endvidere blive redegjort for, hvordan gestalttilgangens feltteori, med inspiration fra Ken Wilbers integrale perspektivisme, kan danne grundlag for en integrativ rammesætning for forskellige psykologiske og psykoterapeutiske tilgange, samt for en forståelse af forholdet mellem terapi og coaching.

Relevant litteratur med henblik på videre fordybelse i emnet:

Sonne, M & Tønnesvang, J. (2013): ”Integrativ gestalt Praksis – kompleksitet og helhed i arbejdet med mennesker” (Hans Reitzels forag)

Sonne, M. & Tønnesvang, J. (2015): ”Integrative Gestalt Practice – Transforming Our Ways of Working With People” (Karnac Books)

Tønnevang, J., Hammink, J, Sommer, U. and Sonne, M: Gestalt Therapy and Cognitive Therapy – Contrasts or Complementarities? I: Pychotherapy, Theory, Research, Practice, Training 2010, vol. 47, no.4, 586-602

Mikael Sonne

Mikael Sonne, cand psych, specialist i psykoterapi, CEO Aarhus Gestalt Institut, medstifter og leder af Center for Integrativ Gestalt Praksis.

Mikael Sonne har siden 1985 uddannet psykologer som del af specialistuddannelsen i psykoterapi - samt afholdt lederudviklingsprogrammet Lederens Personlige Udvikling med fokus på det personlige lederskab, for ledere fra privat og offentligt regi.

Se mere om kursus- og uddannelsesvirksomheden på hjemmesiderne: www.mikaelsonne.dk og www.gestalt.dk.

Mikael Sonne er sammen med Professor Jan Tønnesvang og Psykolog James Hammink pionerer i udviklingen af IGP - Integrativ Gestalt Praksis.

 

Conference: Psychotherapy, coaching psychology, and coaching: Boundaries and distinctions